Een dagje uit voor onze ouderen

Natuurlijk doet u niet alleen mee om uw spellingvaardigheid (zonder tussen s) te testen, maar ook om het goede doel te steunen: Een dagje uit voor onze ouderen. Dit is het doel waar we het dit jaar voor doen.

De opbrengst van Het groot dictee wordt gebruikt om de senioren uit onze dorpen in het zonnetje te zetten.  Ruim 100 senioren van hoge leeftijd krijgen een dag aangeboden om nooit te vergeten, met zang, lekker eten en een theaterprogramma dat helemaal is toegesneden op de ouderen.  Het wordt zo langzamerhand al een traditie want dit wordt de derde keer dat we deze dag organiseren. En beide dagen waren een overweldigend succes. Als Rotary natuurlijk ook een erg dankbaar project om je voor in te zetten. Ook voor ons een dag die veel voldoening geeft!

ffwd.digital